Hvordan bruke stoppeklokken på nett

Stoppeklokken på nett teller tiden med millisekunder etter du trykker på knappen "Start". Den gir deg også muligheten til å legge til rundetid. Lukker du stoppeklokken, lagres verdien og rundetiden automatisk. Hvis tidsperioden er uvanlig lang, vises også antall dager i tidsvisningen.

I innstillingene for stoppeklokken kan du konfigurere hvor nøyaktig sekundfraksjonene skal vises.

Klikk på knappen "Start" eller "Stopp" for å starte eller stoppe stoppeklokken. Klikk på knappen "Runde" for å legge til en rundetid og stoppeklokken legger nåværende rundetid til rundelisten. For å tilbakestille rundene og stoppeklokkens verdi, klikk på knappen "Tilbakestill" (knappen vises når stoppeklokken stoppes).

Du kan konfigurere stoppeklokkens utseende (tekst, farge, type og størrelse, innstillingene lagres og vil automatisk vises neste gang du åpner nettleseren.

Du kan legge lenker til stoppeklokken på nett med forskjellige tidsverdier og rundelister til nettleserens favoritter.