Hvordan bruke alarmklokken på nett

Still time og minutt på alarmklokken på nett. Alarmmeldingen vil vises og forhåndsvalgt lyd spilles av ved angitt klokkeslett.

Når du stiller alarmklokken, kan du klikke på knappen "Test" for å forhåndsvise alarmen og kontrollere lydstyrken.

Du kan konfigurere alarmklokkens utseende (tekst, farge, type og størrelse, innstillingene lagres og vil automatisk vises neste gang du åpner nettleseren.

Alarmklokken på nett vil ikke fungere om du lukker nettleseren eller slår av datamaskinen, men den krever ingen internettforbindelse.

Du kan legge lenker til alarmklokken med forskjellige klokkeinnstillinger i nettleserens favoritter. Åpner du en av disse lenkene, stilles alarmklokken til forhåndsstilt tid.