Hvordan bruke tidtelleren på nett

Still time, minutter og sekunder for tidtelleren på nett og start den. Alternativt kan du stille dato og tid for å telle dager, timer, minutter og sekunder til (eller fra) en begivenhet. Tidtellerens utløseralarm vises og forhåndsvalgt lyd spilles av ved angitt klokkeslett.

Når du stiller tidtelleren, kan du klikke på knappen "Test" for å forhåndsvise alarmen og kontrollere lydstyrken.

Klikk på knappen "Tilbakestill" for å starte tidtelleren fra standardverdien. Klikk på knappen "Stopp" ("Start") for å stoppe (starte) tidtelleren.

Du kan legge lenker til tidtelleren med forskjellige klokkeinnstillinger i nettleserens favoritter. Åpner du en av disse lenkene, stilles tidtelleren til forhåndsstilt tid.

I helligdagslisten kan du lage en nedtelling for hvilken som helst helligdag fra listen, eller du kan lage en ny tidteller for din egen begivenhet eller helligdag. Glem ikke å dele tidtelleren din med venner.

Helligdager
Første nyttårsdag01.01.2020107 dager
Morsdag09.02.2020146 dager
Skjærtorsdag09.04.2020206 dager
Langfredag10.04.2020207 dager
Påske13.04.2020210 dager
Kristi himmelfartsdag21.05.2020248 dager
17. mai17.05.2020244 dager
Andre pinsedag01.06.2020259 dager
Farsdag10.11.201955 dager
Jul25.12.2019100 dager