Hvordan bruke tidtelleren på nett

Still time, minutter og sekunder for tidtelleren på nett og start den. Alternativt kan du stille dato og tid for å telle dager, timer, minutter og sekunder til (eller fra) en begivenhet. Tidtellerens utløseralarm vises og forhåndsvalgt lyd spilles av ved angitt klokkeslett.

Når du stiller tidtelleren, kan du klikke på knappen "Test" for å forhåndsvise alarmen og kontrollere lydstyrken.

Klikk på knappen "Tilbakestill" for å starte tidtelleren fra standardverdien. Klikk på knappen "Stopp" ("Start") for å stoppe (starte) tidtelleren.

Du kan legge lenker til tidtelleren med forskjellige klokkeinnstillinger i nettleserens favoritter. Åpner du en av disse lenkene, stilles tidtelleren til forhåndsstilt tid.

I helligdagslisten kan du lage en nedtelling for hvilken som helst helligdag fra listen, eller du kan lage en ny tidteller for din egen begivenhet eller helligdag. Glem ikke å dele tidtelleren din med venner.

Helligdager
Første nyttårsdag01.01.2020190 dager
Morsdag09.02.2020229 dager
Skjærtorsdag09.04.2020289 dager
Langfredag10.04.2020290 dager
Påske13.04.2020293 dager
Kristi himmelfartsdag21.05.2020331 dager
17. mai17.05.2020327 dager
Andre pinsedag01.06.2020342 dager
Farsdag10.11.2019138 dager
Jul25.12.2019183 dager