Påske

Påsken er den mest sentrale av de kristne høytidene i kirkeåret, både for den romersk-katolske, den ortodokse og de protestantiske kirkene. Høytiden feires til minne om Jesu Kristi siste nattverd, korsfestelse, lidelse, død og oppstandelse som ifølge evangeliene i Bibelen fant sted under den jødiske påskefeiringen pesach i Jerusalem. Forut for påsken markeres fastetiden og den stille uke, og etter påskesøndag kommer påsketiden, som varer fram til pinse.

Fra Wikipedia

Påske

Påske 201802.04.2018
Påske 201922.04.2019
Påske 202013.04.2020
Påske 202105.04.2021
Påske 202218.04.2022
Påske 202310.04.2023
Påske 202401.04.2024
Påske 202521.04.2025
Påske 202606.04.2026
Påske 202729.03.2027