Langfredag

Langfredag markerer i kristen tradisjon dagen da Jesus Kristus døde på korset, og markeres fredag før påske.

I Norge betraktes langfredag fremdeles som en viktig helligdag, en av de fire årlige som blant annet markeres med reklamefrie sendinger i kommersielle radio- og TV-kanaler.

Benevningen «langfredag» kommer antagelig fra tradisjonen med at man på denne dagen skulle gjøre bot ved å arbeide hardt og/eller piske seg selv, ikke la barn leke, og på alle måter sørge over Jesu' død, slik at dagen føltes som «en lang dag.»

Fra Wikipedia

Langfredag

Langfredag 201830.03.2018
Langfredag 201919.04.2019
Langfredag 202010.04.2020
Langfredag 202102.04.2021
Langfredag 202215.04.2022
Langfredag 202307.04.2023
Langfredag 202429.03.2024
Langfredag 202518.04.2025
Langfredag 202603.04.2026
Langfredag 202726.03.2027