Vekkerklokke 19:04

Våkn opp meg klokken 19:04

Still inn en vekkerklokke kl 19:04. Konfigurer alarm 19:04. Denne gratis vekkerklokke vil vekke deg opp i tid.

Still time og minutt på alarmklokken på nett. Alarmmeldingen vil vises og forhåndsvalgt lyd spilles av ved angitt klokkeslett.

Når du stiller alarmklokken, kan du klikke på knappen "Test" for å forhåndsvise alarmen og kontrollere lydstyrken.