Vekkerklokke 06:35

Våkn opp meg klokken 06:35

Still inn en vekkerklokke kl 06:35. Konfigurer alarm 06:35. Denne gratis vekkerklokke vil vekke deg opp i tid.

Still time og minutt på alarmklokken på nett. Alarmmeldingen vil vises og forhåndsvalgt lyd spilles av ved angitt klokkeslett.

Når du stiller alarmklokken, kan du klikke på knappen "Test" for å forhåndsvise alarmen og kontrollere lydstyrken.