Vekkerklokke 07:39

Våkn opp meg klokken 07:39

Still inn en vekkerklokke kl 07:39. Konfigurer alarm 07:39. Denne gratis vekkerklokke vil vekke deg opp i tid.

Still time og minutt på alarmklokken på nett. Alarmmeldingen vil vises og forhåndsvalgt lyd spilles av ved angitt klokkeslett.

Når du stiller alarmklokken, kan du klikke på knappen "Test" for å forhåndsvise alarmen og kontrollere lydstyrken.