Vekkerklokke 03:20

Våkn opp meg klokken 03:20

Still inn en vekkerklokke kl 03:20. Konfigurer alarm 03:20. Denne gratis vekkerklokke vil vekke deg opp i tid.

Still time og minutt på alarmklokken på nett. Alarmmeldingen vil vises og forhåndsvalgt lyd spilles av ved angitt klokkeslett.

Når du stiller alarmklokken, kan du klikke på knappen "Test" for å forhåndsvise alarmen og kontrollere lydstyrken.