Vekkerklokke 06:49

Våkn opp meg klokken 06:49

Still inn en vekkerklokke kl 06:49. Konfigurer alarm 06:49. Denne gratis vekkerklokke vil vekke deg opp i tid.

Still time og minutt på alarmklokken på nett. Alarmmeldingen vil vises og forhåndsvalgt lyd spilles av ved angitt klokkeslett.

Når du stiller alarmklokken, kan du klikke på knappen "Test" for å forhåndsvise alarmen og kontrollere lydstyrken.